Όνομα χώρου (domain name) και Χώρος Φιλοξενίας (web hosting)

DOMAIN Μία ιστοσελίδα πρέπει να έχει όνομα (domain name) και να στηρίζεται σε κάποιο πακέτο φιλοξενίας (web hosting). Το όνομα μπορεί να είναι συνήθως σε κατάληξη .gr, .com, .com.gr, .eu . Παράδειγμα : www.toonomamou.gr

Εάν υπάρχει ήδη κατοχυρωμένο domain μπορεί να γίνει μεταφορά από τον προηγούμενο καταχωρητή. Δεν υπάρχει κόστος στην μεταφορά ενός domain ενώ τα τέλη της διετίας που έχει προπληρώσει ο πελάτης στον προηγούμενο καταχωρητή ισχύουν μέχρι την λήξη της.

Η διάρκεια ανανέωσης των domain.
Η διάρκεια της αρχικής καταχώρησης παραμένει στα 2 έτη για τα ονόματα με κατάληξη .gr Και 1 έτος για τα ονόματα με κατάληξη .com
Πέντε ημέρες αργότερα, η εκχώρηση του domain εγκρίνεται αυτόματα και από εκείνη τη στιγμή υπάρχει η δυνατότητα για την ανανέωσή του για 2, 4, 6, 8, 10 έτη

Έγκριση αιτήσεων από την ΕΕΤΤ εξαιρουμένων των domain .gov.gr αλλά και κάποιων άλλων ειδικών κατηγοριών οι αιτήσεις εγκρίνονται αυτόματα μετά από πέντε ημέρες
Λήξη domain name Για 15 ημέρες από την ημερομηνία λήξης του domain, μπορεί να υπάρξει ανανέωση από τον ίδιο Καταχωρητή ή νέα αίτηση ανανέωσης από διαφορετικό Καταχωρητή με τη χρήση του eppcode, πραγματοποιώντας ταυτόχρονα και αλλαγή Καταχωρητή
Αλλαγή Καταχωρητή Η αλλαγή καταχωρητή συνεπάγεται και υποχρεωτική αλλαγή του eppcode, ο οποίος είναι υποχρεωτικά διαφορετικός από τον προηγούμενο. Η αλλαγή Καταχωρητή ολοκληρώνεται πλέον άμεσα

 

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ DOMAIN   " .gr "

Δημοσιεύτηκε Νέος Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου για τα domain κατάληξης .gr

Ο νέος Κανονισμός διαφοροποιείται και καινοτομεί σε αρκετά σημεία σε σχέση με τον προκάτοχό του.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής:
Τροποποίηση διαδικασίας για την αλλαγή Καταχωρητή με συντομότερη διάρκεια (άρθρο 12 παρ.2, 592/012 - 03/02/2011)
Δυνατότητα ανανέωσης για περισσότερες της μιας διετίας (άρθρο 13 παρ.3, 592/012 - 03/02/2011)
Αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας των Καταχωρητών (άρθρο 16 παρ.8, 592/012 - 03/02/2011)
Αλλαγή στον τρόπο πληρωμής τελών από τους Καταχωρητές (άρθρο 16 παρ.11, 592/012 - 03/02/2011)
Λήψη του σχετικού αρχείου μπορεί να γίνει από εδώ 

 

WEB HOSTING Το web hosting - στα ελληνικά χώρος φιλοξενίας ιστοσελίδας - αναφέρεται στην υπηρεσία φιλοξενίας που επιτρέπει στον χρήστη ή ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας να "ανεβάσει" την ιστοσελίδα του στο διαδίκτυο και να είναι αυτή ορατή σε άλλους χρήστες του διαδικτύου.

Το γραφείο μας παρέχει υπηρεσίες φιλοξενίας ιστοσελίδων όπου μέσα από τα εύχρηστα και οικονομικά πακέτα μας ανεβάζετε την ιστοσελίδα σας στο διαδίκτυο, σε αξιόπιστο Data Server στη Γερμανία, λαμβάνετε όλα τα απαραίτητα εργαλεία για τη δημοσίευσή της καθώς και τη δημιουργία του προσωπικού σας email. 

Παρέχουμε ένα σύνολο πακέτων από τα οποία μπορείτε να επιλέξετε ανάλογα με τις ανάγκες σας. Η αναβάθμιση του πακέτου φιλοξενίας σας είναι εφικτή οποιαδήποτε στιγμή χρειαστείτε. Συνήθως τα πακέτα μας έχουν ετήσιο χρόνο ανανέωσης αλλά αν το επιθυμείτε, μπορείτε να ανανεώσετε το πακέτο φιλοξενίας σας για περισσότερο από ένα χρόνο.