Μελέτη, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, SEO, WEB ANALYTICS

SEOΜελετούμε την επιχείρησή σας και σας προτείνουμε λύσεις για την καλύτερη παρουσίαση και προβολή της μέσα από την δημιουργία ιστοσελίδας. Σας βοηθάμε με Στρατηγική να αναπτύξετε την δυναμική σας παρουσία στο διαδίκτυο online – όχι απλά για να φαίνεστε αλλά για να κερδίσετε πελάτες !

Επιπλέον, μέσω της τεχνικής Βελτιστοποίησης Μηχανών Αναζήτησης δημιουργούμε σταθερή επισκεψιμότητα, με νέους και στοχευμένους πελάτες. Η παρουσία μίας ιστοσελίδας στις πρώτες θέσεις των μηχανών αναζήτησης είναι σημαντική για την ανάπτυξη και την επιτυχία της γιατί οι χρήστες συνήθως επισκέπτονται τις ιστοσελίδες που εμφανίζονται στις πρώτες σελίδες των αποτελεσμάτων.

Σε αυτό ακριβώς το σημείο επεμβαίνει η εξειδικευμένη τεχνική SEO, που με τα κατάλληλα εργαλεία οργανώνει και δομεί την ιστοσελίδα, το περιεχόμενό της και με την κατάλληλη επιλογή των λέξεων κλειδιών (keywords), είναι σε θέση να βελτιώσει την θέση της και να αυξήσει τις πιθανότητες προβολής στην πρώτη σελίδα.

Ανάλυση στατιστικών, Μέτρηση και αξιολόγηση ιστοσελίδας (Web Analytics) Η ανάλυση στατιστικών επιτρέπει σε μια ιστοσελίδα να κατανοήσει την συμπεριφορά των επισκεπτών της όπως για παράδειγμα από πού έρχονται, τι κάνουν όσο περιηγούνται και αν τελικά ολοκληρώνουν τον επιθυμητό στόχο (που μπορεί να είναι μια πώληση ή εγγραφή στο newsletter κλπ.) και να χρησιμοποιήσει αυτά τα πολύτιμα δεδομένα για την βελτίωση της ιστοσελίδας και των προσφερόμενων υπηρεσιών για την υψηλότερη δυνατή απόδοση της επένδυσης.